Game Index
Type Server Map Time Winner
view Server Xonotic di ☠☣👽🌌🔫→→❇ solarium 4 months ago Bloodmade_Crash👽
view exe.pub | Free for all InstaGib | FFA DM solarium 4 months ago Anonymous Player
view [WTWRP] Votable (2) solarium 4 months ago {bot} Euler
view [WTWRP] Deathmatch solarium 4 months ago Fossil
view Schrock Family Xonotic 0.8.2 Server solarium 4 months ago ⚡⚡ELECTRO-DUDE⚡⚡
view XONOTIC.RU 1x1 solarium 4 months ago Anonymous Player
view Schrock Family Xonotic 0.8.2 Server solarium 4 months ago ⚡⚡ELECTRO-DUDE⚡⚡
view Serveur Xonotic de  solarium 4 months ago Anonymous Player
view ☢ CrazyDave ☢s Xonotic-Server solarium 4 months ago ☢ CrazyDave ☢
view Server Xonotic di ☠☣👽🌌🔫→→❇ solarium 4 months ago Menezio
view nobody's Xonotic Server solarium 4 months ago slumisthan
view nobody's Xonotic Server solarium 4 months ago slumisthan
view Dabbill's Xonotic 0.8.2 Server solarium 4 months ago FIBE
view Xonotic 0.8.2 Server solarium 4 months ago Tarpon
view DaddyNikem's Xonotic Server solarium 4 months ago DaddyNikem
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] solarium 4 months ago Anonymous Player
view Evil Ant Hill [EAC Votable] solarium 4 months ago [zom.bi] SkillOfZero
view KRISTALL.XYZ Xonotic 0.8.2 Server solarium 4 months ago TOMO ★ NYAN
view [[zom.bi]] DM | Minsta | Hook solarium 4 months ago [zom.bi] SkillOfZero
view rob🔫's Xonotic Server solarium 4 months ago [BOT]Gladiator