Server Index
Server ID Name Added
4669 Ouroboros's Xonotic Server 34 minutes ago
4668 PORKODEO's Xonotic Server about 2 hours ago
4667 Ritchie's Xonotic Server about 6 hours ago
4666 [DK] Xonotic server git about 6 hours ago
4665 QWELEGEN's Xonotic Server about 7 hours ago
4664 Serveur Xonotic Naindeguerrelvl13 about 18 hours ago
4663 MrIceFluffy's Xonotic Server about 19 hours ago
4662 Andreamex's Xonotic Server about 21 hours ago
4661 ⚛ Xyzer ⚡'s Xonotic Server about 23 hours ago
4660 u2d 0.8.1 1 day ago
4659 Der Elektrologe's Xonotic Server 2 days ago
4658 PetaByteBoy's Xonotic Server 2 days ago
4657 isis's Xonotic Server 2 days ago
4656 NukiXon 2 days ago
4651 BootyStank's Xonotic Server 2 days ago
4650 malaprop's Xonotic Server 3 days ago
4649 Lopes Server 3 days ago
4648 Xonotic 0.8.1 Server 3 days ago
4647 🚀's Xonotic Server 3 days ago
4646 tuisk's Xonotic Server 3 days ago
4645 {[Irrational multigaming]} Xonotic 0.8.1 Server 3 days ago
4644 😲😉😄😄's Xonotic Server 4 days ago
4643  's Xonotic Server 4 days ago
4642 LennyTheLegend's Xonotic Server 4 days ago
4638 Lord Helmchens Xonotic-Server 4 days ago