Game Index
Type Server Map Time Winner
view Server Australis [Australia/Sydney] courtfun about 15 hours ago TimePath
view [力] TheRegulars - Mars ☠ [git] bubble_ball 1 day ago Vampy DTG
view exe.pub | Free for all Instagib nexballarena 1 day ago DadFromBaghdad[↑↑↓↓←→←→BA]
view Anfisa's Xonotic Server courtfun 3 days ago [BOT]Dominator
view Anfisa's Xonotic Server courtfun 3 days ago [BOT]Discovery
view Anfisa's Xonotic Server courtfun 3 days ago Anfisa
view Anfisa's Xonotic Server courtfun 3 days ago [BOT]Airhead
view Anfisa's Xonotic Server courtfun 3 days ago [BOT]Gator
view Ammar's Xonotic Server courtfun 4 days ago jeffTHEkiller
view Ammar's Xonotic Server courtfun 4 days ago AliatoSlayer35
view Ammar's Xonotic Server courtfun 4 days ago 1+1 = Your mom
view Ammar's Xonotic Server courtfun 4 days ago Gold Rocket
view [力] TheRegulars - Mars ☠ [git] nb_cybervolley_v1r2 4 days ago element´vega
view [力] TheRegulars - Mars ☠ [git] rink_nexball_v1r4 4 days ago Anonymous Player
view exe.pub | Free for all Instagib nb_bumperPool_cl 5 days ago Vampy DTG
view Klappe😎😎😎😴😴😴s Xonotic-Server courtfun 13 days ago Klappe😎😎😎😴😴😴
view BIGGUS DIKKUS's Xonotic Server courtfun 13 days ago charithonia
view DrunkenMasters Xonotic Server USA,DALLAS,TEXAS 0.8.2autobuild nexballarena 15 days ago David Ryan
view DrunkenMasters Xonotic Server USA,DALLAS,TEXAS 0.8.2autobuild courtfun 15 days ago Hopps
view DrunkenMasters Xonotic Server USA,DALLAS,TEXAS 0.8.2autobuild courtfun 20 days ago Anikan1297