Game Index
Type Server Map Time Winner
view Gorath's Xonotic Server courtfun about 1 month ago Yolandi
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ courtfun about 1 month ago Anonymous Player
view 's Xonotic Server courtfun about 1 month ago Anonymous Player
view 's Xonotic Server courtfun about 1 month ago AHMED
view ☭ Eris votable -- The best motherfucking xon server ☭ nexballarena about 1 month ago andreymal
view Minato's Xonotic Server courtfun about 1 month ago Anonymous Player
view Minato's Xonotic Server courtfun about 1 month ago Minato
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ courtfun 2 months ago Anonymous Player
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ courtfun 2 months ago Anonymous Player
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ the_dome_v1r3 2 months ago DullFood😆
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ the_dome_v1r3 2 months ago __syntax-error__
view [力] TheRegulars - Votable ☠ [git] rocknball_v1r2 2 months ago 👽Safarigon👽
view ❳|7sins|[VOTABLE-INSTA+HOOK][CANADA]|❲ nexballarena 2 months ago ❳|7sıηs|мµѕιcgoαт|❲
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server nexballarena 2 months ago x
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server nexballarena 2 months ago steve
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server nexballarena 2 months ago Anonymous Player
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server nexballarena 2 months ago BEN VOASE
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server courtfun 2 months ago Miika 'suNny' Kempii
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ nexballarena 2 months ago Fagyoskutyasz
view ☠Sir N☠'s Xonotic Server nexballarena 2 months ago George