Menu
Game Index
Type Server Map Time Winner
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ styrofoam_fixed 9 minutes ago Gandalf🔥
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ lostworld_ql 16 minutes ago kwak
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ azalea 31 minutes ago Anonymous Player
view Xonotic Pisello Power Plus runningman 38 minutes ago DingoTiny
view Xonotic cfrctl-000000105 0.8.2 Server afterslime 39 minutes ago Benjojo
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ red_v3 43 minutes ago kwak
view AAA Yoni 0.8.2 Server qzca1_q3 an hour ago Scottness
view Xonotic cfrctl-000000105 0.8.2 Server atelier an hour ago Anonymous Player
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ rush an hour ago kwak
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ implosion an hour ago sorted ▼
view Xonotic Pisello Power Plus solarium an hour ago Ludo
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ trident an hour ago sorted ▼
view Jeff & Julius Resurrection Server lastman_retex an hour ago Julius ◢
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ epsilon an hour ago sorted ▼
view Serveur Xonotic de PAAAAATAAAAATOOOORRRRRRRRRR darkzone an hour ago PAAAAATAAAAATOOOORRRRRRRRRR
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ rush an hour ago kwak
view Xonotic Pisello Power Plus oilrig an hour ago Ludo
view Jeff & Julius Resurrection Server impossible-dinosaur-battlefield an hour ago Julius ◢
view ☭ Eris votable 2 -- Also a xon server ☭ graphite_b2 2 hours ago kwak
view Jeff & Julius Resurrection Server evilspace 2 hours ago Julius ◢