Game Index
Type Server Map Time Winner
view [WTWRP] Votable finalrage 20 minutes ago Testikel
view HEPHAESTUS SERVAHR chronic 41 minutes ago Anonymous Player
view [WTWRP] Votable atomforge about 1 hour ago Testikel
view HEPHAESTUS SERVAHR longestyard_retex about 1 hour ago Anonymous Player
view [WTWRP] Votable cubes-x03-r02 about 2 hours ago by.tiger
view [WTWRP] Votable mvxdm05v09 about 3 hours ago SCAEV0LA
view while_yhu_sleep_☠☣☢⚛⚡😈🔥's Xonotic Server oilrig about 11 hours ago while_yhu_sleep_☠☣☢⚛⚡😈🔥
view [WTWRP] Votable warfare about 12 hours ago rch
view [WTWRP] Votable darkzone about 12 hours ago rch
view ABCarma Xonotic 0.8.2 Server oilrig about 13 hours ago fidgettykeeper
view gg.illwieckz.net { le frag courtois } oilrig about 14 hours ago testx2
view WillSavage01's Xonotic Server warfare about 18 hours ago bigfatHARD3incher
view [WTWRP] Votable (2) bloodrun_a3 about 20 hours ago Gravicappa
view gg.illwieckz.net { le frag courtois } implosion about 21 hours ago Anonymous Player
view Slain's Xonotic 0.8.2 Server xoylent about 21 hours ago NMBmade305
view gg.illwieckz.net { le frag courtois } atelier about 21 hours ago Anonymous Player
view gg.illwieckz.net { le frag courtois } xoylent about 22 hours ago Anonymous Player
view gg.illwieckz.net { le frag courtois } finalrage about 22 hours ago Anonymous Player
view [WTWRP] Votable (2) atelier about 22 hours ago RAND00M
view ABCarma Xonotic 0.8.2 Server silentsiege about 22 hours ago You Suck Kid